Raport bieżący 12/2012

21.05.2012

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 maja 2012 roku Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 516.000 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Data zakupu

Liczba akcji

Średnia cena zakupu

Udział w kapitale i głosach

17/05/2012

156.000

0,32

0,06%

18/05/2012

360.000

0,32

0,15%

 

Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Paweł Narkiewicz posiadał 74.335.651 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 30,55% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 74.851.651 akcji, które stanowią 30,76% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna:  art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie                                                            

Powrót