Raport bieżący 14/2012

24.05.2012

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2012 roku Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego w dniu 23 maja 2012 roku 100.000 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 0,04% udziału w kapitale i głosach Emitenta. Średnia cena nabycia wynosi 0,32 PLN.

 

Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Paweł Narkiewicz posiadał 74.851.651 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 30,76% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 74.951.651 akcji, które stanowią 30,80% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna:  art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie                    

Powrót