Raport bieżący nr 79/2006

05.10.2006

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji z papierami będącymi już przedmiotem obrotu na rynku podstawowym

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 78/2006

04.10.2006

Nabycie akcji przez akcjonariusza
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 77/2006

03.10.2006

Powołanie osoby nadzorującej
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 76/2006

02.10.2006

Uchwały NWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 75/2006

29.09.2006

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji z papierami będącymi już przedmiotem obrotu na rynku podstawowym
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 74/2006

27.09.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 73/2006

22.09.2006

Projekty uchwał NWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 72/2006

21.09.2006

Rejestracja papierów wartościowych złożonych w KDPW
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 71/2006

07.09.2006

Porządek obrad NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 70/2006

06.09.2006

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2006 r.
Czytaj więcej