Raport bieżący nr 59/2006

21.07.2006

Uchwały podjęte przez NWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 58/2006

21.07.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 57/2006

20.07.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 56/2006

13.07.2006

Projekty uchwał NWZA

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 55/2006

12.07.2006

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 54/2006

03.07.2006

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii M.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 53/2006

30.06.2006

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz Uchwała Zarządu Spółki w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 52/2006

27.06.2006

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie umorzenia Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A oraz uchylenia Uchwał Zarządu Nr 1/D/2006 z 9.05.2006 r. Nr 2/D/2006 z 11.05.06, i Nr 3/D/2006 z dnia 11.05.2006 r. oraz Uchwała Zarządu Nr 5/W/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B.

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 51/2006

27.06.2006

Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 50/2006

21.06.2006

Porządek obrad NWZA
Czytaj więcej