Raport bieżący nr 49/2006

20.06.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 48/2006

12.06.2006

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 47/2006

12.06.2006

Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 46/2006

09.06.2006

Postanowienie sądu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 45/2006

07.06.2006

Zawarcie znaczącej umowy
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 44/2006

02.06.2006

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji z papierami będącymi już przedmiotem obrotu na rynku podstawowym
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 43/2006

24.05.2006

Akcjonariusze powyżej 5 % na ZWZA
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 42/2006

23.05.2006

Uchwały podjęte przez ZWZA


Czytaj więcej

Raport bieżący nr 41/2006

22.05.2006

Rezygnacja osoby nadzorującej
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 40/2006

19.05.2006

Uchwała dotycząca zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
Czytaj więcej