Raport bieżący 23/2013

18.06.2013

Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 8 lipca 2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 RMF

Powrót