Raport bieżący nr 28/2005

21.07.2005

Zmiany Uchwały Zarządu Nr 1/D/2005 z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii L z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji
Czytaj więcej

Raport bieżący nr 27/2005

11.07.2005

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Czytaj więcej

Raport bieżący 26/2005

24.06.2005

Zmiana Uchwały Zarządu Nr 1/D/2005 z dnia 20 maja 2005r. w sprawie podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Czytaj więcej

Raport bieżący 25/2005

13.06.2005

Wprowadzenie do publicznego obrotu akcji Spółki serii L
Czytaj więcej

Raport bieżący 24/2005

13.06.2005

Zawarcie umowy na wdrożenie systemu MBS AXAPTA
Czytaj więcej

Raport bieżący 23/2005

13.06.2005

Korekta raportu bieżącego 22/2005 z dn. 01.06.2005
Czytaj więcej

Raport bieżący 22/2005

13.06.2005

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Czytaj więcej

Raport bieżący 21/2005

13.06.2005

Zmiana warunków umowy zawartej z Bankiem Przemysłowo-Handlowym S.A.

Czytaj więcej

Raport bieżący 20/2005

31.05.2005

Podwyższenie docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L

Czytaj więcej

Raport bieżący 18/2005

11.05.2005

Wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZA w dniu 28 kwietnia 2005r. posiadali co najmniej 5%ogólnej liczby głosów
Czytaj więcej