Raport bieżący 71/2004

15.04.2005

Umowa na wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych
Czytaj więcej

Raport bieżący 70/2004

15.04.2005

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartosciowych po asymilacji
Czytaj więcej

Raport bieżący 69/2004

15.04.2005

Zawarcie kontraktów z jednostakami wojskowymi
Czytaj więcej

Raport bieżący 61/2004

12.04.2005

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
Czytaj więcej

Raport bieżący 50/2004

12.04.2005

Otrzymanie zamówienia od Kimberly-Clark S.A.
Czytaj więcej

Raport bieżący 49/2004

12.04.2005

Umowa na wykonanie instalacji dotyczących systemów bezpieczeństwa
Czytaj więcej

Raport bieżący 51/2004

12.04.2005

Zawarcie umów serwisowych

Czytaj więcej

Raport bieżący 52/2004

12.04.2005

Umowa z firmą Partnertech Sp. z o. o.
Czytaj więcej

Raport bieżący 53/2004

12.04.2005

Umowa na wykonanie prac isstalacyjnych dotyczących automatyki
Czytaj więcej

Raport bieżący 54/2004

12.04.2005

Cena emisyjna akcji serii K
Czytaj więcej