Raport bieżący 6/2015

13.04.2015

Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 kwietnia 2015 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 21 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6.

Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości uchwały poddane pod głosowanie na pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

treść uchwał

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 oraz § 38 ust. 1 pkt 7 RMF

Powrót