Raport bieżący 7/2015

15.04.2015

Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji Skonsolidowanego i Jednostkowego Raportu Rocznego za 2014 rok. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 103 rozporządzenia ministra finansów w sprawie publikacji informacji bieżących (...) z dnia 19 lutego 2009 r.

Powrót