Raport bieążcy 9/2015

15.04.2015

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się z dnia 13 kwietnia 2015 roku; posiadali co najmniej 5% liczby głosów.

Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim Akcjonariuszom Emitenta wynosi 5.000.000 głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 572.929 głosów, z czego co najmniej 5% głosów na tym ZWZ przysługiwało następującym akcjonariuszom:

1. Paweł Narkiewicz – 316.988 głosów, co stanowi 55,33% na tym NWZ i 6,34% ogólnej liczby głosów,

2. Danuta Rączkowska – 255.941 głosów, co stanowi 44,67% na tym NWZ i 5,12% ogólnej liczby głosów.

 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Powrót