Raport bieżący 17/2015

24.04.2015

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 roku Emitent dokonał spłaty obligacji o wartości nominalnej 2,9 mln PLN, łączna wartość wykupu obejmująca wartość nominalną oraz odsetki wynosi 3,4 mln PLN. Spłata nastąpiła na podstawie umowy datio in solutum poprzez przekazanie w miejsce świadczenia pieniężnego obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Sanchoria Investment LTD o wartości łącznej obejmującej wartość nominalną wraz z odsetkami w kwocie 3,4 mln PLN.

Wartość spłaconych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 pkt 1 pkt 1 Ustawy o obrocie (…).

Powrót