Raport bieżący 33/2015

11.09.2015

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2015 roku dokonało poniższych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1. NWZ uchwałą nr 4 odwołało członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Kowalczewską. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

2. NWZ uchwałą nr 5 powołało Panią Patrycję Zalewską jako członka Rady Nadzorczej.

Pani Patrycja Zalewska jest absolwentką Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie – kierunek zarządzanie. Jest właścicielem spółki z branży ekologicznej. Zasiada również w zarządach dwóch innych spółek. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: paragraf 28 oraz 29 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Powrót