Raport bieżacy 34/2015

05.11.2015

Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 roku. Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 16 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie publikacji informacji bieżących (...) z dnia 19 lutego 2009 r.

Powrót