Raport bieżący 2/2016

30.01.2016

Zarząd Calatrava Capital S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

· Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 26 luty 2016 r.

· Raport Roczny za 2015 rok - 28 kwietnia 2016 r.

· Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok - 28 kwietnia 2016 r.

· Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 r.

· Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. - 29 sierpnia 2016 r.

· Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.

Spółka Calatrava Capital S.A. informuje również, że działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio skrócone kwartalne i półroczne informacje finansowe i zgodnie z § 83 w/w rozporządzenia nie będą publikowane odrębne raporty kwartalne i półroczne Emitenta.

Podstawa prawna: §103 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót