Raport bieżący 6/2016

26.04.2016

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku Spółka uzyskała informację, iż wobec Spółki zostało wszczęte z urzędu przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowanie administracyjne.

Spółka nie posiada dokumentu postanowienia o którym mowa powyżej, w związku z czym zwróciła się o jego ponowne przesłanie i po jego uzyskaniu, niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości informacje na temat zakresu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna: §36 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót