Raport 4/2016 - korekta

23.05.2016

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 4/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, w zakresie daty wykupu obligacji serii E4:

prawidłowa data wykupu – 10 marca 2016 r.

błędnie podana data wykupu – 30 marca 2016 r.

Podstawa prawna: §6 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Powrót