Raport bieżący 20/2016

02.09.2016

Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 2 września 2016 r. wznowiło po przerwie obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanie na dzień 3 sierpnia 2016 r., w trakcie obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło żadnej uchwały.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 oraz § 38 ust. 1 pkt 7 RMF

Powrót