Raport bieżący 28/2016

07.11.2016

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki w dniu 7 listopada 2016 r. posiadali co najmniej 5% głosów.

Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim Akcjonariuszom Emitenta wynosi 15.000.000 głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 4.495.894 głosów, z czego co najmniej 5% głosów na tym ZWZ przysługiwało następującym akcjonariuszom:

1. TOP 1% SP. Z O.O. – 4.495.894 głosów, co stanowi 100% głosów na tym ZWZ i 29,97% ogólnej liczby głosów,

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Powrót