Raport bieżacy 35/2016

24.11.2016

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 35/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku. W korygowanym raporcie nie została zamieszczona informacja dotycząca powołanego do składu Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Jabłońskiego. Poniżej zamieszczamy pełną, prawidłową treść raportu nr 35/2016:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową pięcio-letnią kadencję, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. W skład Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

Pan Michał Kwiatkowski

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, doradztwa finansowego, zarządzania spółkami kapitałowymi oraz nadzoru korporacyjnego. Od początku 2016 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Highway Capital PLC. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz był wspólnikiem w Ingenium Partners Sp. z o.o.. Od 2014 roku wspólnik w Tardigrada S.C. Od 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pan Michał Kwiatkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także Program Executive MBA realizowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy z Vienna Institute for International Economics.

Pan Michał Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Moszkiewicz

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Opis doświadczenia zawodowego:

2010 r. – obecnie – Doradztwo Krzysztof Moszkiewicz, właściciel

2014 r. – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prokurent

2015 r. – obecnie – Generator Małych Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2015 r. – obecnie – Generator OZE S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2015 r. – obecnie – Letus Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2012 r. – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik

2016 r. – obecnie – John Smith Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik

2016 r. – obecnie – Jantar Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2016 r. – obecnie – Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2016 r. – obecnie – United S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2016 r. – obecnie – B.A.C.D. S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2016 r. – obecnie – BIOERG S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2015 r. – 2016 r. – Torus Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2015 r. – 2016 r. – Mega Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2012 r. – 2015 r. – PV Maker Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2013 r. – 2014 r. – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Moszkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Cezary Graul

Posiada wykształcenie wyższe techniczne:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Dronten University of Applied Sciences, Holandia,

Opis doświadczenia zawodowego:

2013 – obecnie – CeGra, Właściciel

2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Letus Capital S.A.

2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Generator OZE S.A.

2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.

2011 – obecnie – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Asystent

2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

2011 – 2013 – Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, Informatyk

2009 – 2011 – Bank Spółdzielczy w Koronowie, Specjalista ds. analizy ryzyk bankowych

Pan Cezary Graul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Dariusz Makowiecki

Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji na Wydziale Biznesu i Administracji. Ukończył cykl szkoleń z zakresu zarządzania operacyjnego na Ohio State University w Columbus USA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z finansami oraz rynkiem kapitałowym. W latach 1996 - 1997 pracował jako Specjalista w dziale rynku pierwotnego w Domu Maklerskim Instalexport SA. Odpowiadał za pozyskiwanie spółek zainteresowanych upublicznieniem własnych akcji oraz za przeprowadzanie tego procesu i wprowadzenie akcji do notowań giełdowych. Do jego zadań należała również Animacja transakcji na pakietach spółek w trakcie procesu ich upubliczniania. W latach 1996 - 2001 współpracował jako Konsultant w Aband Consultatnts Ltd. Uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, wykonywał zlecenia w zakresi ewycen, studiów opłacalności oraz pozyskiwania finansowania. Od 2000 roku do chwili obecnej pracuje jako Project Manager w Grupie Negocjator (Negocjator Sp zoo, Kancelaria Radców Prawnych dr. Henryk Goryszewski i Wspólnicy). Przygotowuje m.in. opracowania z zakresu wycen i planów naprawczych.

Pan Jacek Makowiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Ireneusz Jabłoński

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji (specjalizacja Marketing, studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Technicznego Telekomunikacji (specjalizacja Technik Telekomunikacyjny, studia licencjackie). Ukończył również szereg szkoleń z zakresu zarządzania, negocjacji handlowych oraz sprzedaży.

Opis doświadczenia zawodowego:

2011 – obecnie Huawei – Doradca Spółki

2010 – obecnie Działalność gospodarcza w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości

2007 – 2009 Nokia Siemens Networks - Manager w Dziale Dostępu Szerokopasmowego

1998 – 2007 Siemens Sp. z o.o. – Dyrektor Departamentu Systemów Dostepu Przewodowego

1995 – 1998 ZWUT S.A. / Grupa Siemens – Specjalista ds. planowania Systemów Dostępu

1994 – 1995 Polish Tele-info Networks INFONET S.A. - Manager w Dziale Promocji

1987 – 1991 Regional Office of Telecommunications - Instruktor

Pan Ireneusz Jabłoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz §6 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowy (..)

Powrót