Raport bieżący 20/2008

26.05.2008

Łódź, dnia 26.05.2008r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że został powiadomiony w dniu 23.05.2008 r. przez Spółkę zależną Invar Integracje Sp. z o. o. o podpisaniu przez nią Listu Intencyjnego w sprawie umowy na wykonanie kompletnej instalacji teletechnicznej i elektrycznej z Mercury Engineering Polska Sp. z o. o.
Przewidywana wartość umowy to kwota 2 776 476 PLN brutto. Prace dotyczące tych instalacji już rozpoczęto w oparciu o otrzymane zlecenie. Szczegółowe warunki oraz pozostałe uzgodnienia zostaną zawarte w umowie.

Podstawa prawna: : § 5 ust. 1 pkt. 3 RMF

Powrót