Raport bieżący 10/2017

28.04.2017

CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w związku z podejrzeniem naruszenia art. 69 ustawy o ofercie oraz art. 69 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z posiadaniem akcji spółki publicznej Mostostal-Export S.A. (obecnie MSX Resources S.A.) w okresie od 01 października 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna: §36 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót