Raport bieżący 16/2017

30.06.2017

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r. posiadali co najmniej 5% głosów.

Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim Akcjonariuszom Emitenta wynosi 15.000.000 głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 751.894 głosów, z czego co najmniej 5% głosów na tym ZWZ przysługiwało następującym akcjonariuszom:

1. TOP 1% SP. Z O.O. – 751.894 głosów, co stanowi 100% głosów na tym NWZ i 5,01% ogólnej liczby głosów,


Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Powrót