Raport bieżący 17/2017

05.07.2017

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 lipca 2017 r. Spółka otrzymała informację od komornika sądowego o wyniku pierwszej licytacji przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2017 r. dot. budynku należącego do Spółki, położonego w Sieradzu, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: SR1S/00038704/4.

Przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana za cenę sprzedaży brutto 1.966.215,00 PLN (netto przy uwzględnieniu stawki vat 23%: 1.598.548,78 PLN). Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

Wartość przedmiotowej nieruchomości wykazana w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki to 1.745.357,82 PLN, co stanowi ok. 25% kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Spółka ocenia, że po pozytywnym zakończeniu procedury zbycia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej, zobowiązania Spółki zostaną spłacone w kwocie około 1,5 mln PLN.

  
TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Powrót