Raport bieżący 18-2017

29.08.2017

Spółka Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. do Spółki wpłynęły rezygnacje z pełniony funkcji złożone przez poniższe osoby:

Pan Jacek Makowiecki – Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powód rezygnacji nie został podany.

Pan Ireneusz Jabłoński – Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powód rezygnacji nie został podany.

Pan Cezary Graul – Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Pan Krzysztof Moszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Pan Michał Makowiecki – Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powód rezygnacji nie został podany.

Podstawa prawna: §5 pkt 21 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (..)

Powrót