Raport bieżący 18/2017 - korekta

29.08.2017

Spółka Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 18/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. W korygowanym raporcie został popełniony błąd w nazwisku Członka Rady Nadzorczej.

poprawna informacja brzmi: Pan Michał Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powód rezygnacji nie został podany.

błędnie podana informacja brzmiała: Pan Michał Makowiecki - Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powód rezygnacji nie został podany.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowy (..)

Powrót